Wzór oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Pobierz

zamieszkały(a) …oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska -wg wzoru kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a …oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z … Ja niżej podpisany(a)……………………………………………….….. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w …Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska Oświadczenie o zwolnieniu z abonamentu rtv wzór Arimr oświadczenie o …9) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego, 10) zaświadczenie o niekaralności, 11) …OŚWIADCZENIE KANDYDATA O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO WYKONYWANIA PRACY DO CELÓW REKRUTACJI Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………….. zamieszkały(a) …Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr1 do procedury.. Rozdział III Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze § 3.. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do.. ogłasza otwarty nabór.. (nazwa stanowiska) Ja niżej podpisany(a)……………………………………………….…OŚWIADCZENIE KANDYDATA o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji Ja niżej podpisany(a)………………………………….…………………………………………….…Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika socjalnego..

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do.

2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. podpis.• oświadczenie kandydata o braku …oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z …Podanie o pracę i CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, zdobyte kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy …Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu)..

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ……………………….

na wolne stanowisko … Decyzję o rozpoczęciu …oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska , oświadczenie o niekaralności , inne dokumenty o posiadanych …Gwarantujemy: pracę w przyjaznym, energicznym zespole, wyzwania artystyczne i organizacyjne, brak rutyny, możliwość realizacji własnych pomysłów.. Rodzaj zatrudnienia: …Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Inspektor ds. Promocji Krzywiń, 26 sierpnia 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt