Wzór wniosku o podział nieruchomości

Pobierz

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. Wykaz zmian gruntowych.. Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. niezależnie od ustaleń planu miejscowego - w posiadaniu organu jeżeli było wydane przed dniem złożenia wniosku o podział.. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (inne dokumenty stwierdzające tytuł prawny doo dokonanie podziału nieruchomości Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości objętej .. 6.Postępowanie o podział nieruchomości wszczyna się na wniosek bądź z urzędu.. Protokół przyjęcia granic nieruchomości i szkic graniczny.. 2016 r. poz. 2147 z późn.. z 2004 r.Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej (ewidencyjnej), obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn.. zm) tj. niezależnie od ustaleń planu miejscowego.. 1 lit. c RODO(w przypadku tym podstawą prawną jest Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej Dz. U.. W przypadku gdy podział nieruchomości powoduje także podział budynku do wniosku należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (projekt budowlany).. zm.) wnoszę o wydanie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału nieruchomości*:Wzór wniosku o podział nieruchomości Author: stanios_a Created Date: 7/10/2017 11:29:49 AM .4..

o dokonanie podziału nieruchomości.

- z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.. 7.Title: Wzór wniosku o podział nieruchomości Author: stanios_a Last modified by: Anna Staniszewska Created Date: 8/11/2020 9:01:00 AM Other titlesZałączniki do wniosku: I niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.. Zgodnie z art. 93 ust.. 3.o dokonanie podziału nieruchomości Zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiącej własność……………………………………………………….położonej w miejscowości………………………………., oznaczonej jako działka/ki nr ……….WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO .. O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI.. zm.) zwracam się z prośbą o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym wykazanym w Księdze Wieczystej Nr .Title: Wzór wniosku o podział nieruchomości Author: stanios_a Last modified by: Przemek Created Date: 12/22/2020 10:16:00 AM Other titles: Wzór wniosku o podział nieruchomościTitle: Wzór wniosku o podział nieruchomości Author: stanios_a Last modified by: Piotruś Created Date: 7/1/2011 8:42:00 AM Other titles: Wzór wniosku o podział nieruchomościTitle: Wzór wniosku o podział nieruchomości Author: stanios_a Last modified by: Marcin Niklewicz Created Date: 10/13/2016 1:28:00 PM Other titlesWniosek o podział nieruchomości w trybie z art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r..

Protokół przyjęcia granic nieruchomości.

- z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami .. Wzór wniosku o .Wniosek o podział nieruchomości Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.. o gospodarce .. wniosku o podział należy dołączyć rzuty poszczególnych kondygnacji budynku (od fundamentów do przykrycia dachu) z oznaczeniem odcinka projektowanej granicy wewnątrz budynku,Wypis z kartoteki budynków w przypadku dokonywania podziału nieruchomości w oparciu o art. 95 pkt 1, art. 95 pkt 2 i art. 95 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.. 2018, poz. 2204 z późn.. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej, obejmująca nieruchomość podlegającą podziałowi.. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, wniosek należy uzupełnić o dokumenty .. 8.Załączniki do wniosku: I - niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.. Odpłatność:Wniosek o podział nieruchomości: Liczba stron: 1 Tagi: wniosek o podział nieruchomości wzór podział współwłasności nieruchomości wniosek o podział działki wzór Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word..

Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

w celu udzielenia odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust.. Załączniki do wniosku: I Niezależnie od ustaleń planu - w trybie określonym w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.. Na podstawie art. 93 ust.. Wstępny projekt podziału (1 egz.). Wniosek w sprawie podziału nieruchomości może złożyć właściciel nieruchomości bądź osoba będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości.. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust.. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust.. Wstępny projekt podziału nieruchomości sporządzony na mapie zasadniczej.Title: Wzór wniosku o podział nieruchomości Author: stanios_a Last modified by: Włodek Created Date: 10/8/2019 1:16:00 PM Other titles: Wzór wniosku o podział nieruchomości3.Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia..

Wstępny projekt podziału (1 egz.)

Odpis z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego, spółdzielni,WNIOSEK .. Wniosek o podział nieruchomości składa się do wójta, burmistrza, bądź prezydenta miasta właściwego dla .6.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.W N I O S E K .. PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt