Wzór upoważnienie do odbioru wyników badań

Pobierz

: …., PESEL:.. imię nazwiskoMiejscowość, data:……………………………………………………….. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany/a .Dmog/0104 .. miejscowość, data UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y .. Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYKONANIA BADAŃ / ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ Ja, niżej podpisana/y .Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie ul. Saska 63/75, 03-948 Warszawa Sekretariat pon.. Zlecenie na badanie EarlyCDT-Lung.. Upoważnienie.. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba odbioru wyniku badania w imieniu Pacjenta (przez osobą trzecią), prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz okazanie niniejszego upoważnienia w rejestracji Pracowni RTG .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ W LABORATORIUM / PRACOWNI Imię i nazwisko pacjenta .Upoważnienie do odbioru wyników badań Ja, niżej podpisana/y .. (czytelny podpis osoby upoważniającej) (czytelny podpis osoby przyjmującej upoważnienie) Author: pomykol Created Date: 3/15/2012 10:55:38 AM .miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/yUpoważnienie jednorazowe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.. - pt. w godz. 7.00 - 14.30 tel: 22 514 60 00 / tel/fax: 22 514 60 60miejscowość i data UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………, PESEL .UPOWAŻNIENIE Upoważniam……………………………………………………………..

Upoważnienie do odbioru wyników badań - wzór.

, adres .2-153 Upoważnienie do odbioru wyników badań lab.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,16 kb 2-152 Upoważnienie do odbioru wyników badań.docx Aktualizacja 21.01.2014 Rozmiar 19,07 kb WyszukiwanieUpoważnienie do odbioru wyników badań; Upoważnienie do odbioru recept; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej; Upoważnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka; Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej; Udostępnianie dokumentacji medycznejUpoważnienie do odbioru wyników.. Ja, niżej podpisany upoważniam mojego brata Aleksandra Kowalskiego, zamieszkałego w Nowych przy ulicy Dobrej 8, legitymującego się dowodem osobistym nr ACU 567854, do odbioru zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.Tak, ale wyłącznie pod warunkiem, że osoba wykonująca badania podpisze odpowiednie upoważnienie, uzupełnione o pełne dane osoby, której zleca odbiór swoich wyników.. Ulotki.. Upoważnienie może się więc ograniczać się tylko do wydania podmiotowi upoważnionemu wyników badań lub kopii dokumentacji medycznej i może mieć charakter jednorazowy.. Pełnomocnictwo to upoważnia do odbioru wszelkiej korespondencji i nie wymaga żadnego potwierdzenia zgodnie z Art. 37 ust..

Napisz upoważnienie do odbioru zaświadczenia.

Szanowni Państwo, w trosce o komfort korzystania z naszych usług, zamieszczamy do pobrania wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania RTG/TK .. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz.. Upoważnienie do odbioru wynagrodzenia u pracodawcyPowyższe pełnomocnctwo udzielone jest bezterminowo do momentu jego odwołania.. Umowa-Zlecenie badania próbki wody: (kliknij w link, aby pobrać plik w wersji pdf) Sekcja Epidemiologii.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ Ja, niżej podpisany /a .. Upoważnienie jednorazowe (uprawnia do jednorazowego odbioru wyników badań w imieniu innej .Pacjent ma prawo do wskazania dowolnej liczby osób upoważnionych do odbioru dokumentacji medycznej, w tym wyników badań laboratoryjnych, ale to upoważnienie powinno zostać sporządzone w .Jak już wyżej wspomnieliśmy, upoważnienie pozwala na wykonywanie pewnych czynności w naszym imieniu, a pełnomocnictwo jest zaś wyrażeniem woli, np. w przypadku zawierania umowy, gdy udzielamy komuś pełnomocnictwa do podpisania jej w naszym imieniu.. Upoważnienie na dziecko / na osobę ubezwłasnowolnioną * uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, * odbioru z Praktyki Lekarza Rodzinnego S.C.leszczyŃskie centrum medyczne ventriculus sp z o.o. ul. słowiańska 41 64-100 leszno v-01/ 192 upowaŻnienie do odbioru badaŃ laboratoryjnych/receptMusisz odebrać zaświadczenie z urzędu, ale nie będziesz wtedy obecny..

Ulotki przygotowanie do badań.

Poniżej znajdują się wzory upoważnień gotowe do pobrania i wypełnienia.. 2 Prawa pocztowego (Dz.U.2012.0.1529 - Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe).Centrum Medyczne HCP Sp.. Przeczytaj, jak powinno wyglądać upoważnienie do odbioru zaświadczenia.. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach PDF i DOCX!Upoważnienie do odbioru wyników badań; Prawa Klienta; Sekcja Badań Wody.. Z kolei o treści i zakresie upoważnienia decyduje sam pacjent.. Każda placówka świadcząca usługi medyczne jest zobowiązana zapewnić ochronę danych zawartych w wynikach badań, dlatego osobie pośredniej potrzebne jest upoważnienie do odbioru wyniku badań.Upoważnienie do odbioru wyniku/zdjęcia rtg Author: Marta Created Date: 9/1/2011 1:47:22 PM .Upoważnienie do odbioru wyników.. Raport o wielkości posiadanych zapasów szczepionek (doc) Zapotrzebowanie na szczepionkę dla przychodni;Adam Kowalski ul. Nowa 5 09-345 Nowe nr dowodu os. ACU 643466.. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - pobierz.. Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo .Dokumenty do pobrania dla pacjenta ..

Upoważnienie stałe do odbioru wyników badań przez osobę trzecią.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt