Wniosek prawo jazdy zmiana nazwiska

Pobierz

Meldunki, ewidencja ludności, dowody osobiste.. Nawigacja.. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.Wymiana prawa jazdy po ślubie krok po kroku.. Do wymiany prawa jazdy potrzebujesz następujące dokumenty: wniosek o wydanie prawa jazdy, aktualna fotografia (taka jak do dowodu osobistego), kserokopia prawa jazdy, dowód .1.. Dobra wiadomość jest taka, że nie musimy płacić od nowa za badanie lekarskie, zapłacimy za sam nowy dokument.. Druk składa się z dwóch stron.. Każdy, kto zmienił: imię lub nazwisko.. W przypadku zmiany danych osobowych, co najczęściej oznacza zmianę nazwiska po ślubie, mamy 30 dni żeby wymienić prawo jazdy.. W przypadku ubiegania się małoletniego o zmianę imienia (imion)/nazwiska do wniosku należy dołączyć: a) Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:1) Wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia.. 2) Załączniki do wniosku: a) kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, [wzór jak do dowou i paszportu - zobacz tutaj] wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii .. Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.. Wymagane dokumenty: - formularz wniosku o wymianę prawa jazdy dostępny przy..

Prawo jazdy do wymiany.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.. Udaj się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, złóż wniosek wraz z załącznikami.. Jeżeli nie, należy zgłosić się do starostwa.. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.. Rejestracja stowarzyszeń, imprezy masowe.zmiana danych (zmiana nazwiska, adresu oraz innych danych ) wtÓrnik prawa jazdy (zniszczenie, zagubienie lub kradzieŻ) Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdówCzytaj także: NSA: termin ważności na prawie jazdy nie powoduje utraty.. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.. Co bardzo ważne, wniosku nie należy składać w Wydziale Komunikacji, a w Urzędzie Miasta.. Aby to zrobić należy pobrać właściwy formularz.Na wymianę prawa jazdy przewidziano 30 dni od momentu wydania nowego dowodu osobistego, a wniosek o zmianę można złożyć w urzędzie lub wysłać pocztą.. Obsługa interesanta odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, którą można dokonać: • telefonicznie: 58 626 26 26.. Jednak nie tym razem.. Do wniosku należy dołączyć: Aktualną fotografię o wymiarach 35x45 mmWymiana prawa jazdy kierowcom zawodowym na podstawie art. 15 (uzyskanie kwalifikacji zawodowej) Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych (np. zmiana nazwiska, upływu terminu ważności)Wniosek o wymianę prawa jazdy (wydanie wtórnika) Do obowiązkowej wymiany dokumentu w ciągu 30 dni jest zobowiązany każdy kto: zmienił miejsce zamieszkania; zmienił dane osobowe, np. imię, nazwisko; posiada przeterminowane prawo jazdy; posiada czasową kategorię prawa jazdy, która straciła ważnośćWniosek o wymianę prawa jazdy (wydanie wtórnika) Do obowiązkowej wymiany dokumentu w ciągu 30 dni jest zobowiązany każdy kto: zmienił miejsce zamieszkania; zmienił dane osobowe, np. imię, nazwisko; posiada przeterminowane prawo jazdy; posiada czasową kategorię prawa jazdy, która straciła ważnośćZmiana nazwiska, a prawo jazdy..

Zmiana danych osobowych w prawie jazdy.

Biuro Obsługi Mieszkańca.. Formularz można odnaleźć na większości stron internetowych urzędów.2.. Każdy, kogo: prawo jazdy straciło ważność, kategoria prawa jazdy straciła ważność.. Ubiegam się o wydanie prawa jazdy/pozwolenia z powodu zmiany danych: a) fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, b) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy/pozwolenia: 2) w wysokości .. zł, c) inne : Potwierdzenie odebrania dokumentu o którym mowa w części D lub E wniosku: Poz.Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz zgodę (formularze dostępne są również w urzędzie).. Wymiana prawa jazdy po uszkodzeniu lub utracie dokumentuWymiana prawa jazdy po zmianie nazwiska to konieczność - pamiętaj.. Wówczas koszty związane z wymianą dokumentu ponosimy my.Wymiana prawa jazdy po zmianie nazwiska.. Termin załatwienia sprawy Czas oczekiwania na wydruk prawa jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych wynosi od 10 do 14 dni.Sposób załatwienia sprawy: Wniosek o wymianę prawa jazdy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: .. Kolejnym dokumentem, który należy wymienić po ślubie, jest prawo jazdy.. Wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).. Aby otrzymać prawo jazdy z nowym nazwiskiem, należy złożyć odpowiedni wniosek..

W tym przypadku wniosek należy złożyć w urzędzie miasta.

Aktualnie wymiana prawa jazdy .Wymiany prawa jazdy w trybie art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokonują osoby posiadające "stary" , książeczkowy wzór prawa jazdy (dokumenty wydawane do 30.06.1999 roku) lub osób dokonujących zmiany danych w posiadanym prawie jazdy (nazwiska, adresu, terminu ważności, inne)Wymiana prawa jazdy powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia (np. zmiany adresu, nazwiska).. Wniosek o zmianę prawo jazdy można albo wypełnić osobiście w.Wymiana prawa jazdy jest konieczna, gdy zmianie ulegają dane znajdujące się na dokumencie - najczęściej dotyczy to kobiet, które zmieniają nazwisko po ślubie lub w sytuacji zmiany adresu.. Załatw sprawę.. W praktyce, jeśli chcesz dopełnić formalności związanych ze zmianą prawa jazdy po ślubie, powinnaś udać się do urzędu miasta, w którym mieszkasz.. W tym przypadku za wyrobienie nowego dokumentu trzeba zapłacić 100 zł.. Jeśli tak nie jest, udajemy się do starostwa.Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy należy złożyć w urzędzie miasta odpowiadającemu miejscu, w którym jesteśmy zameldowani - jeżeli to jednocześnie miasto powiatowe..

Sprawdź najnowsze zmiany w przepisach dotyczących prawa jazdy.

Macie na to Państwo 30 dni od dnia otrzymania nowego dowodu osobistego.. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, które pola należy uzupełnić.Kto powinien wymienić prawo jazdy.. W sytuacji zmiany danych takich jak zmiana nazwiska po ślubie, miejsca zamieszkania, kierowca powinien w ciągu 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia złożyć wniosek o wydanie wtórnika dotychczasowego prawa jazdy.Zmiana nazwiska po ślubie - wymiana prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.. Jak zapewne pamiętacie, gdy wyrabialiście prawo jazdy, to udawaliście się do wydziału komunikacji.. Wysokość opłat: zmiana danych/wtórnik prawa jazdy - 100,50 zł; Termin i sposób załatwieniaZmiana danych osobowych w prawie jazdy.. Każdy, kogo: prawo jazdy straciło ważność, kategoria prawa jazdy straciła ważność.. Musi jednak być to miasto powiatowe.. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie albo wysłać poczta.Wydanie prawa jazdy w związku ze zmianą danych - Prawo jazdy - Urząd Miejski w Radomiu.. • internetowo: wymienić prawo jazdy po ślubie tylko wtedy, gdy zmienia się nazwisko.. Zabierz ze sobą dotychczasowe prawo jazdy oraz dokument tożsamości.Wymiana prawa jazdy z powodu zmiany danych (np. zmiana nazwiska, upływu terminu ważności)Na wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego mamy 30 dni od zaistnienia okoliczności zmiany danych, tj. od wydania nowego dowodu.. Urząd Stanu Cywilnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt