Wniosek o duplikat legitymacji uam

Pobierz

Kalendarz wydarzeń.. przejdź do treści artykułu.. Wydział Neofilologii UAM, al.. Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu.. Prosimy o zapoznanie się z umieszczoną pod wnioskiem Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej.. zm.) .Title: Microsoft Word - WNE_podanie_o_duplikat_legitymacji_ver_2017.docx Author: Wicki Created Date: 1/5/2017 3:12:04 PMwniosek o powtarzanie modułu (przedmiotu) student może złożyć najpóźniej w terminie czternastu dni po zakończeniu roku akademickiego albo przedłużonej sesji egzaminacyjnej, moduł (przedmiot) już powtarzany nie może być powtarzany po raz drugi,Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.. Aktualne, podpisane zdjęcie legitymacje, 2.. Podanie o przyznanie krótkoterminowego urlopu od zajęć w uczelni.. Pracownik UAM Treści Dokumenty UAM Wszystkie kategorie DOKUMENTY, FORMULARZE I WNIOSKI DO POBRANIA Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji.Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: ANIA Last modified by: sekretariat Created Date: 11/16/2012 12:35:00 PM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejPodanie o wydanie odpisu dyplomu w wersji angielskiej..

Wniosek o duplikat legitymacji.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ (ELS) Nazwisko i imiç PESEL Nr albumu .. l. zwrócié do dziekanatu oryginal elektronicznej legitymacji studenckiej, której duplikat otrzymam w ramach realizacji niniejszego wniosku, chyba Že wniosek dotyczy wydaniaW celu wydania duplikatu legitymacji do sekretariatu należy dostarczyć komplet dokumentów.. W przypadku jego braku wniosek nie b ędzie rozpatrywany.. Biuro Dziekana.. Przeniesienie z innej uczelni.. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej : W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia/pełnoletni uczeń mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem .Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 29/2016 z dnia 20.06.2016 Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej (ELP)1 W przypadku wniosków o duplikat PIT-11 czy świadectwa pracy wymagany jest czytelny własnor ęczny podpis pod wnioskiem.. Lublin, dn. Title: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Author: alabiga Last modified by: sokole Created Date .Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego, na pisemny wniosek rodziców dziecka niepełnosprawnego.Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży..

... Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji ...

ERL Skład: Poligrafia ZUS/W-wa zam.. Drukuj stronę Zarządzanie stroną.. Title: Podanie o wydanie duplikatu dokumentu Author: Krzysztof Szefer Created Date: 8/21/2015 8:19:53 AMZgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U.. Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (Dz.U.. Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień.. Do Wniosku załączam: 1.. To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie legitymacji studenckiej za pośrednictwem poczty.. Wniosek o duplikat świadectwa - Zespół Szkół Ekonomiczno.. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych: W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ( załącznik ).WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY.. Tytuł przelewu: Opłata za duplikat legitymacji szkolnej, imię i nazwisko ucznia.mLegitymacja szkolna.. nr 125/21 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w internecie - wwwz Strona 2 z 2 Informacje, o których mowa w art. 13 ust.. Dziekanaty.. Aktualne, podpisane zdjęcie legitymacyjne, 2.. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą mailową na adres Biura Obsługi Studentów.WNIOSEK.. Bardziej szczegółowo .. To ważne!- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.- (Dz. U..

... Wniosek o duplikat legitymacji - osoba pełnoletnia.

Wniosek o duplikat legitymacji.. Tel: +48 22 825-59-37 Tel: +48 22 234-65-95 Fax: +48 22 825-88-99. .. § 54 Regulaminu studiów UAMDo wniosku załączam: 1.. Podanie o przyznanie długoterminowego urlopu od zajęć w uczelni.. kradzież / zgubienie / zniszczenie (*) .. Proszę wydać duplikat.. podpis Dziekana.. Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców ucznia wniosku o wydanie w/w dokumentu oraz dokonanie opłaty na konto: ING Bank Śląski 56 .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .. legitymacji na konto Urzędu Miasta Gniezna, nr rachunku: 18 9065 0005, w polu .. w polu tytułem należy wpisad: "Opłata za duplikat legitymacji ".. (imię i nazwisko ucznia).". Potwierdzenie wpłaty należy załączyd do niniejszego wniosku.. Wniosek o przesłanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.. Podanie o indywidualny tok studiów.Pobierz PDF Zarządzenie nr 5/2016/2017 Rektora UAM z dnia 20 września 2016 w sprawie wysokości opłaty za odbywanie przez cudzoziemców, na zasadach odpłatności, studiów doktoranckich w UAM (249.2 KB): Zarządzenie nr 429/2014/2015 Rektora UAM z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia doktoranckie w UAM - nowość ObowiązującyDuplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży..

Dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji.

Powód ten należy dopisać na wniosku.. Letnia Szkoła "Soft Skills" UAM;Studenci I roku, którzy ze względów bezpieczeństwa i zagrożenia epidemicznego nie mogą wziąć udziału w spotkaniach inaguracyjnych mogą złożyć wniosek o przesłanie legitymacji studenckiej drogą pocztową.. Wysyłka ma nastąpić na adres: .. Author: UAM Created Date: 10/02/2020 06:15:00 Title: Poznań, dnia Last modified by: Maciej Skrzypek Company:Pracownik UAM - Formularze i wzory dokumentów Działu Kadr i Organizacji.. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.Duplikat legitymacji szkolnej może być wydany z następujących powodów: zgubienie legitymacji, kradzież legitymacji, zniszczenie legitymacji.. opłata za duplikat legitymacji szkolnej; imię i nazwisko ucznia .Uniwersytet im.. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. Podanie o możliwość zaliczania przedmiotów w kolejnych semestrach.. Niepodległości 4, 61-874 Poznań .Zwracam się z prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z powodu .. kradzieży itp. oryginału.. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.Wniosek o udzielenie urlopu krótkoterminowego : Wniosek o udzielenie urlopu długoterminowego : Wniosek o zgodę na powtórzenie modułu (przedmiotu) niezaliczonego (warunek) Wniosek o zgodę na powtórzenie modułów niezaliczonych (powtórzenie roku) Wznowienie studiów na pdst.. Dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji na konto: Nr konta do wpłaty za duplikat legitymacji: 87 9591 0321 Kwota do wpłaty: 9 zł (dziewięć złoty).. Zapytaj o współpracę ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt