Formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Pobierz

1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia .Obok formularza znajduje się pole do zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a treść zgody zawiera m.in.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez […] oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy […], w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna drużyn oraz uczestnika Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCiM) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnienie wizerunku.. Przyjmuję do wiadomości, że: 1.95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie identyfikatora-korzystanie z miejsc postojowych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tj. imię i nazwisko, adresWyrażam zgodę na przetwarzanie przez Liceum Ogólnokształcące im.. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.W dzisiejszym wpisie "Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w BIK" dowiecie się: 1. co to jest BIK, 2. jak pozbyć się złych wpisów w BIK, 3. wzór pisma na zaprzestanie przetwarzania danych w BIK, 4. jakie bazy poza BIK należy sprawdzić, 5. jak sprawdzić swój raport kredytowy..

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ideo Sp.

Ja (imię): (nazwisko): zawodnik / opiekun drużyny (nazwa): niniejszym oświadczam, że:wyraŻam zgodĘ na przetwarzanie moich danych osobowych przez talent exact sp.. *wymaganaWYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.. *Wyrażam zgodę na weryfikację informacji zawartych w niniejszym Kwestionariuszu.Ja niżej podpisany/na , wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak: a) imię i nazwisko, b) data urodzenia, c) telefon kontaktowy, d) adres e-mail, e) adres kontaktowy, f) numer IP komputera,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany w tym celu adres email.. Podanie danych oznaczonych gwiazdką jest dobrowolne, ale konieczne dla skorzystania z formularza kontaktowego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym Kropka Bordo Sp.. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Lokum .Zapoznałem się z polityką prywatności i wysyłając niniejszy formularz wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania kontaktu oraz przekazywania mi informacji handlowych, marketingowych oraz promocyjnych związanych z działalnością gospodarczą JK INWEST-HEL Sp..

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Email.

Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim moich danych osobowych zawartych w dokumentacji szkolnej związanych z uczęszczaniem mojego syna/córki*O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANY H OSOOWYH Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu przez Administratora danych osobowych, w celu otrzymywania szeroko pojętej dokumentacji administracyjnejKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez formularz kontaktowy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowy Integrator Płatności spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, w celu kontaktu przedstawiciela Spółki i udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.Wyrażam zgodę wobec 3S S.A. na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych przeze mnie podczas korzystania z formularza kontaktowego, w następujących celach: - przetworzenie i odpowiedź na zgłoszone przeze mnie zapytanie, Wyrażam także zgodę na udzielenie odpowiedzi na wskazany adres e-mail..

UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej "RODO" wyrażam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z rejestracją na Szkolenie dla JST (Szkolenie), organizowane przez NASK - Państwowy Instytut Badawczy.. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ideo Sp.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR.. z o.o.wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora tj. Uniwersytet Śląski w Katowicach, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, celem zorganizowania i przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu Studenckich Drużyn Matematycznych (ISTCM).Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu prawidłowego świadczenia usług serwisu Patronite..

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.

z o. o., w celach marketingowych (wysyłka wiadomości e-mail zawierających materiały marketingowe).. z o.o. w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym na kontakt telefoniczny i e-mailowy.. Zabrano bowiem możliwość .FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PEŁNOLETNIEGO CZŁONKA RODZINY Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz dokumencie o nazwie:.. (wpisać dokument, do którego załączony jest formularz zgody) na potrzeby skorzystania z ZFŚS przez I Liceum Ogólnokształcące Collegium GostomianumZgoda na przetwarzanie danych osobowych.. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych - newslettera.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Victoria Dom S.A. i spółki współpracujące moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celach handlowych i marketingowych, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania mnie do newslettera i przysłania go na mój adres e-mail.. Jeśli taka formułka wciąż widnieje w Twoim CV, koniecznie zmień ją na aktualną wersję klauzuli.3.. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podawanych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Lokum Deweloper S.A. (Administrator) oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper ( lista spółek )..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt