Wniosek o zamianę kary pozbawienia wolności na pracę społeczne

Pobierz

Praca społeczna jest środkiem wolnościowym wykonania kara grzywny, bo należy pamiętać, iż w myśl treści przepisu art. 46 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.). Zamiana odbywa się na zasadach, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności.Ponieważ na dane spotkanie nie stawiłeś się, pomimo stawiennictwa nie rozpocząłeś wykonania uzgodnionej pracy bądź rozpocząłeś ale jej nie ukończyłeś - kurator przesłał do sądu wniosek o zamianę w stosunku do Ciebie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.Zamiana kary pozbawienia wolności na karę grzywny, czyli art 75a kk .. kontrolowanej pracy na cele społeczne, .. wykonania kary (nie odwołano się), sąd wydał list gończy, to czy w dalszym ciągu jest możliwość złożenia wniosku o zamianę kary ?. Kiedy zamiana kary jest niemożliwa piszę tutaj.. Myślisz, że w sumie ok. Dasz radę.. sąd zarządza zastępczą .Mam pytanie dostałem wyrok 3 miesiedzy i 18 dni pozbawienia wolności za nie opracowanie prac społecznych lecz sąd podpowiedział mi że mogę pisać apelację i złożyć wniosek o zamianie kary pozbawienia wolności na karę raz jeszcze prac społecznych czy mógłby Pan mi pomóc z tym wnioskiem.Skazano Cię na karę prac społecznych.Musisz odpracować do 40 godzin w miesiącu.. Czy mogę zapłacić jakąś grzywnę zamiast obowiązku tych prac?.

Wniosek o zamianę kary grzywny na prace społeczne.

W takim wypadku przepisy art. 45 i 46 stosuje się odpowiednio.3) a Sąd uzna, że cele kary zostaną spełnione przez zamianę kary, To wtedy możesz złożyć wniosek o zamianę kary na grzywnę albo karę ograniczenia wolności.. A czy mogę się jeszcze odwołać?-czy jedyną szansą jest wniosek o ułaskawienie?Zakładam, że stawienie się do odbycia kary jest spowodowane zamianą prac społecznie użytecznych na karę pozbawienia wolności (prace społeczne były zamienione z grzywny).. Jeśli wrócę do Polski stracę pracę, jeśli ni,e kurator mnie straszy zamianą kary na pozbawienie wolności.. W uzasadnionych wypadkach sąd może na wniosek skazanego, wobec którego orzeczono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, zamienić tę karę na wykonywanie pracy, o której mowa w art. 45 § 1.. Odpowiedz.. Wcześniej nie miał możliwości wykonania prac społecznych że względu na pracę i przez koronawirusa zostały zamknięte szkoły na 3 miesiące i nie odrabiał.. Należy zgodzić się również, że zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest .Nie do końca tak to działa, choć coś jest na rzeczy..

pisałem o zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności.

W grudniu 2015r.. Ponieważ w mojej sytuacji wykonanie tej kary jest niemożliwe, chciałbym prosić o jej zamianę na kare .Zasadnym wydaje się złożenie wniosku o zamianę kar już teraz.. W zależności od wymiaru orzeczonej pracy, kurator nadzorujący jej wykonanie ustali, w jakich dniach i godzinach skazany ma się stawiać w konkretnej placówce i pracę tę wykonywać.W przypadku niewykonywania pracy przez skazanego kurator składa wniosek do Sądu o zamianę pracy na zastępczą karę pozbawienia wolności.. Damian Tomanek 21 marca, 2017 o 18:10.Mieszkam na stałe za granicą.. Decyzje w tym zakresie podejmuje sąd.. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na odpracowanie grzywny, to unikniesz aresztu.. Jak sygnalizowałem wcześniej obok obowiązku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrącenia części wynagrodzenia na skazanego mogą być nałożone inne obowiązki.. Moje pytanie brzmi: Czy można napisać wniosek z prośbą o zamianę tej kary pozbawienia wolności na jakiekolwiek "zawiasy" lub coś innego?. Wyroku nie kwestionowałem, ale obecnie dostałem pracę za granicą a przyszła decyzja, iż mam zacząć odrabiać karę.. Nie wspomina Pan jednak z jakich powodów.Syn (19 lat) otrzymał karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne - 300 godzin (10 miesięcy po 30 godzin)..

Jutro sprawa znajomego o zamianę kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności.

Kurator na początku listopada wyznaczyła nowe miejsce wykonania prac .Złożyliśmy wniosek o wstrzymanie kary pozbawienia wolności i zamienienie na pracę społeczne,dziś 25.01.2021 , miała odbyć się niejawne posiedzenie sądu w Gdańsku, natomiast dostaliśmy informację że sędzia ma dwa dni na oddanie akt.. Można przeczytać o tym tutaj.. Odrabiał niesystematycznie, po 7 miesiącach brakuje mu około 50 godzin.. Dodam, że miał już dwa wyroki za to samo.. Wniosek o zamianę kary grzywny na pracę społecznie użyteczne można złożyć na podstawie art. 45 § 1 kkw, z który wskazuje:3) na podstawie art. 37a ("Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, o której mowa w art. 34 § 1a pkt 1, 2 lub 4");W poprzednim wpisie o zamianie kary pokazałem Ci, że możesz starać się o zamianę swojej kary pozbawienia wolności na grzywnę lub karę ograniczenia wolności ..

Następnie złożył Pan wniosek o zamianę grzywny na prace społeczne, jednak wniosek został odrzucony.

Wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub .Fakultatywne zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności.. W praktyce wygląda to tak, że sąd zastanawiając się nad zarządzeniem Ci kary powinien z urzędu zastanowić się czy zamiast orzec o zarządzeniu kary pozbawienia wolności zamienić Ci karę na grzywnę albo ograniczenie .Witam.. Przykładami takich obowiązków mogą być np. świadczenie pieniężne czy .Niemożliwość lub niecelowość zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną występuje, gdy skazany jest pozbawiony wolności w wyniku odbywania kary pozbawienia wolności, wykonywania tymczasowego aresztowania lub innego środka przymusu.. W czasie urlopu w Polsce zostałem zatrzymany, jadąc na rowerze w stanie nietrzeźwym.. Wobec tego, jak wskazano w art. 44 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (K.k.w.. Odmowa wykonania orzeczonych przez sąd prac społecznych lub uchylanie się od nich może skończyć się więzieniem.wniosek o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności Podmiot udostępniający: Sąd Rejonowy w Augustowie Autor: Hubert Charkiewicz (2017-11-20 13:36:24)Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub kary ograniczenia wolności.pdf: 655.84 KB: Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.pdf: 271.89 KB: Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.pdf: 673.43 KBKara ograniczenia wolności przewidziana jest w dwóch zasadniczych formach - jako prace społeczne "obowiązek wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne " lub potrącenie wynagrodzenia za pracę w wymiarze od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym.. Bezskuteczna egzekucja grzywny od skazanego.. Ostatni ok.7 lat temu.. Wówczas Sąd na posiedzeniu rozpatruje wniosek kuratora sądowego - może się przychylić do wniosku i zarządzić zastępczą karę pozbawienia wolności określaną w dniach.. Więc czekamy.Skazano mnie na kare bezpłatnych prac społecznych.. Co można zrobić w takiej sytuacji?zamiana kary pozbawienia wolności na prace społeczne lub ogr - napisał w Postępowanie karne: Dziękuję za odpowiedź-Pozdrawiam.. Więcej: Kara ograniczenia wolności Rodzaj orzeczonego obowiązku zależny jest od .Mąż nie podpisał proponowanej kary ze względu na te 8 miesięcy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt