Wniosek o objęcie patronatem medialnym

Pobierz

Oświadczenie o wzmocnieniu kanału2.Wniosek o patronat medialny danego wydarzenia powinien zawierać: • w punkcie 1 lit. a): firmę/nazwę (oraz imię i nazwisko w przypadku działalności gospodarczej) Organizatora wraz z numerami: NIP i REGON a także, w zależnościWysłanie pisma wraz z wnioskiem o patronat medialny na min.. 6 tygodni przed rozpoczęciem14.. Regulamin patronatu.. Radio Kraków przyznaje patronat medialny tylko na wyłączność wśród rozgłośni radiowych (z wyłączeniem rozgłośni radia publicznego).. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi Musisz się zalogować , aby móc dodać komentarz.Wniosek o objęcie patronatem medialnym projektu BUSTORPEDA Nazwa projektu: BUSTORPEDA Opis projektu: 5 niebanalnych osób, zdecydowanych na podróż w oryginalny sposób, postanowiła zrealizować swoje marzenie wyprawy busem po świecie.. Przyznanie patronatu nie uprawnia do otrzymania bezpłatnych spotów na antenie Radia Lublin.Jeśli mają Państwo zamiar ubiegać się o objęcie Państwa inicjatyw patronatem medialnym czasopisma "Języki Obce w Szkole", prosimy o zapoznanie się z regulaminem udzielania patronatu JOwS oraz o wypełnienie wniosku.. Zgodnie z art. 13 ust.. W zamian podmiot patronujący jest promowany w kontekście danego wydarzenia lub w danym podmiocie.. Wypełniony wniosek należy przesłać e-mailem: o objęcie patronatem medialnym Radia Lublin należy złożyć w terminie miesiąca przed .Wzór legitymacji inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ..

Potwierdzenie ze strony redakcji oznacza objęcie wydarzenia patronatem medialnym.

Twój wniosek zostanie zaopiniowany, a ostateczną decyzję o przyznaniu honorowego patronatu podejmie .nie udziela również patronatów o charakterze stałym.wzór pisma o objęcie patronatem medialnym.pdf.. Pobierz regulamin [PDF] Wniosek.Wniosek o objęcie patronatem medialnym Radia Łódź należy złożyć w terminie dwóch miesięcy przed imprezą.. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.. Jednocześnie uprzejmie prosimy o wyasygnowanie środków w budżecie miasta na rok 2009 z przeznaczeniem na wsparcie placówek na terenie miasta, biorących udział w tym przedsięwzięciu.objęcie danej imprezy patronatem medialnym przez TVP3 Kraków, opis/scenariusz wraz z datą rozpoczęcia (czas jej trwania), miejscem oraz danymi kontaktowymi organizatora.. Patronat medialny obok funkcji reklamowych .Wniosek o objęcie patronatem medialnym wydarzenia przez portal Ekonomiaspoleczna.pl.. Adres mailowy do osoby odpowiedzialnej za koordynację akcji 7.. Przyznanie patronatu nie jest równoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych spotów na antenie Radia Akadera.. 1 i ust.. Formularz wniosku dostępny jest poniżej.Naszym patronatem obejmujemy m.in. wystawy, koncerty, imprezy tematyczne, skierowane do szerokiego grona odbiorców.. Wniosek o przyznanie opieki lub patronatu medialnego należy skierować do Dyrektora Oddziału TVP3 Lublin, najpóźniej 21 dni przed planowanym przedsięwzięciem..

Podpis* (*) Podpisuje osoba, której dane osobowe znajdują się na wniosku o objęcie wydarzenia patronatem medialnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.. Nazwa imprezy 3.. Ma możliwość zamieszczania swoich reklam, logotypów itd.. Strona internetowa wydarzenia 8.. Wypełnienie wniosku o patronat medialny 3.. Wypełniony wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres radia lub w formie elektronicznej naWniosek, o którym mowa w ustępie 1 powyżej należy złożyć nie później niż na dwa miesiące (w przypadku Patronatu medialnego niekomercyjnego) bądź jeden tydzień (w przypadku Patronatu medialnego komercyjnego) przed terminem planowanego wydarzenia.Zasady zgłaszania wniosków o objęcie wydarzenia patronatem medialnym: - wniosek o objęcie wydarzenia patronatem medialnym należy przesłać na minimum 30 dni, a w przypadku patronatu standardowego 14 dni przed wydarzeniem na adres e-mail ubiegający się o przyznanie patronatu medialnego składa Wniosek wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu: a) osobiście w siedzibie Telewizji TVT Sp.. 5 tygodni przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia na adres: 4. z o.o. w Rybniku Rynek 1 z dopiskiem na Miejsce imprezy 4. Osoba odpowiedzialna 5..

PodaneWniosek o objęcie patronatem medialnym Radia Akadera należy złożyć w terminie maksymalnie 30 dni przed imprezą.

z o.o. są zgodne z prawdą.. Wniosek o patronat medialny powinien zawierać:2.. Standardowy pakiet patronacki zawiera: -zapowiedź wydarzenia na fanpage'u Ekonomiaspoleczna.pl na Facebooku-artykuł zapowiadający wydarzenie w serwisie Ekonomiaspoleczna.pl -relacja z wydarzenia na fanpage'u lub w serwisie Ekonomiaspoleczna.plPatronat przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze regionalnym lub ponadregionalnym (krajowym i międzynarodowym), które nie stoją w sprzeczności zBędziemy wdzięczni za objęcie patronatem naszych działań.. Przyznanie patronatu nie jest równoznaczne z otrzymaniem bezpłatnych spotów na antenie Radia Łódź.. Wniosek złożony po tym terminie będzie rozpatrywany jedynie w wyjątkowych okolicznościach.. Świadczenia gwarantowane przez organizatorawniosek o patronat Ofertę patronacką przygotowuje się w celu pozyskania patronatu medialnego wybranej instytucji nad realizowanym przez siebie (swoją organizację) przedsięwzięciem, taki jak np. konkurs, konferencja, projekt, szkolenie, pokaz, wydarzenie artystyczne itp.Z wnioskiem o objęcie patronatem medialnym występuje organizator przedsięwzięcia.. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Państwa danych jest Linia Otwocka Sławomir Moch z siedzibą w Otwocku przy ul. Górnej 9..

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez Starostę .nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

Potrzebny im był doCzęsto podpisujemy umowę/porozumienie z patronem medialnym, w której określamy wzajemne zobowiązania (większe media mają bardzo często gotowe wzory umów) - pamiętajmy, aby wpisać wszystko w miarę dokładnie, ale też realnie.Wniosek o objęcie patronatem medialnym Radia Lublin należy złożyć w terminie miesiąca przed imprezą.. w.dziennikwschodni.plWymagane załączniki do wniosku o objęcie patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym: Szczegółowy program wydarzenia.Ponieważ pismo, które Pani redaguje, jest tekstem o charakterze oficjalnym, należałoby w nim jednak przestrzegać wymogów normy językowej, a zatem prośba o patronat powinna mieć następującą formę: Zwracamy się z prośbą o objęcie patronatu nad drugą konferencją… …aby Instytucja objęła patronat nad naszym wydarzeniem.Wniosek o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów : Załącznik do wniosku o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów : Wzór wniosku o wydanie poświadczenia TDT: Kwestionariusz do wniosku o objęcie patronatem honorowym / medialnym Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.. Niniejszy wzór zawiera wszystkie rubryki pojawiające się w formularzu online, co zapewni Państwu przegląd wymaganych informacji.. Dane osobowe przekazane przeze mnie przez Corner Media Sp.. Wniosek składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie lub w Biurze Prezydenta, którego wzór stanowi załącznik nr 2 Zarządzenia Prezydenta.. Termin rozpatrzenia przesłanych dokumentów w określonym terminie to 10 dni roboczych.Patronat medialny - rodzaj sponsoringu, w którym przedsiębiorstwo z sektora mass mediów udostępniają przestrzeń reklamową lub informacyjną na cele promocji podmiotu lub wydarzenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt