Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej rady powiatu

Pobierz

Wiele niewiadomych w związku z procedurą restrukturyzacyjną banku PBS.. przez grupę uprawnionych radnych, wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu, informuję, że w trosce o życie i zdrowie wszystkich osób mogących uczestniczyć w sesji oraz z uwagi na obowiązek przestrzegania zaostrzonych ograniczeń i obostrzeń na terenie kraju do dnia 9 kwietnia 2021r., w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii, a wynikających z rozporządzenia Rady MinistrówWniosek radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie. Siedmioro radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie; Dariusz Fornal, Małgorzata Wojturska, Marcelina Pogódz-Kukiełka, Jan Mołodecki, Danuta Muzyczka, Wojciech Sołtysiak i Zdzisław Kosakowski w dniu wczorajszym (środa, 31.03.2021 r.) złożyło do Przewodniczącego Rady Powiatu Józefa .Jak wynika z naszych informacji, w ubiegłym tygodniu wpłyną kolejny wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w powiecie, a także skarga na Przewodniczącą Rady Powiatu do Wojewody.. 1 zdanie drugie u.s.g., a więc wymogi określone dla zawiadomienia o sesji zwyczajnej, tzn .W odpowiedzi na wniosek grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Hrubieszowie złożony w dniu 31 marca br. do Przewodniczącego Rady Powiatu w dniu 1 kwietnia br. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego ukazała się informacja przewodniczącego rady, że ze względu na zagrożenie koronawirusem oraz wprowadzonymi obostrzeniami w związku z pandemią, sesja nadzwyczajna rady …Wniosek o zwołanie takiej nadzwyczajnej sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał..

Określenie "sesji nadzwyczajnej" nie jest określeniem ustawowym.

Na temat sytuacji politycznej w Starostwie pisaliśmy już tutaj klik-klik.W dniu dzisiejszym siedmioro radnych opozycji złożyło ponownie wniosek do Józefa Kuropatwy Przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie sytuacji epidemicznej w powiecie hrubieszowskim oraz w hrubieszowskim szpitalu.Radni czekali jednak na dalszy rozwój sytuacji i reakcję ze strony Przewodniczącego, ale takiej nadal nie było.. Do tego powiadomienia musi dołączyć porządek obrad i projekty uchwał.Spotkania w celu wyjaśnienia tego, co dzieje się wokół miejskich przetargów zażądali radni klubu Zjednoczonej Prawicy w radzie miasta.. - Zwracamy się z prośbą o zaproszenie na wyżej wymienioną sesję wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego m.in. poprzez zamieszczenie zaproszenia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu oraz w mediach społecznościowych.Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył, trzeci już, wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady powiatu tczewskiego w celu wyboru nowego przewodniczącego.. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych źródeł w związku z niepokojącą sytuacją związaną z zachorowaniami na koronawirusa radni opozycji przygotowują wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie sytuacji służby zdrowia w powiecie.W poniedziałek 26 października w siedzibie Starostwa Powiatowego odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu o zwołanie której wniosek składać mieli opozycyjni radni..

Rada powiatu powinna zwoływać sesje nie rzadziej niż raz na kwartał, do czego uprawniony jest jej przewodniczący.

Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego podpisało się 11 radnych: Stanisław Lewicki , Damian Biskup , Jerzy Zuba , Marta Myćka , Krystyna Galik-Harhaj , Marek Szpara , Jolanta Skoczołek , Sebastian Niżnik , Jan Jaślar , Tomasz Gankiewicz oraz Igor Wójciak .na wniosek uprawnionej grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej informuję, że sesja zwyczajna planowana w połowie miesiąca kwietnia nie odbędzie się ze względu na przedłużenie obostrzeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju do 18 kwietnia 2021 r. Sesja zostanie zwołana w najbliższym możliwym terminie (ok. 22 kwietnia 2021 r.) o czym zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Dębickiego.. Pełniąca obowiązki przewodniczącego rady Alicja Gajewska powiedziała, że stosując się do rozporządzeń rządowych, z powodu bardzo dużego zagrożenia epidemicznego nie zwoła sesji w trybie stacjonarnym.Pod wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego podpisało się 11 radnych: Stanisław Lewicki, Damian Biskup, Jerzy Zuba, Marta Myćka, Krystyna Galik-Harhaj, Marek Szpara, Jolanta Skoczołek, Sebastian Niżnik, Jan Jaślar, Tomasz Gankiewicz oraz Igor Wójciak.Sześciu radnych Rady Powiatu Sanockiego złożyło na biurko przewodniczącego rady Roberta Pieszczocha wniosek o pilne zwołanie nadzwyczajnej sesji poświęconej aktualnej kondycji finansowej szpitala powiatowego..

Tematem sesji miałoby być przyjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec budowie rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego.

Na spotkanie wyznaczone przez prezydenta jednak nie przyszli.. Złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej i ta się odbyła.Opozycja w radzie powiatu w związku z sytuacją epidemiologiczną planuje złożyć wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.. Na niej chce przedstawić kolejny wniosek o odwołanie starosty Teresy Kramarczyk i całego zarządu .z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 15.30 Ad.. Jednak zarząd powiatu lub grupa radnych może zwołać sesję nadzwyczajną.Nadzwyczajne sesje rady gminy i powiatu O zwołaniu sesji rady jej przewodniczący powinien powiadomić pisemnie każdego z radnych, na co najmniej siedem dni przed terminem sesji.. Otwarcie Sesji.. Będąca instytucją rządową Komisja Nadzoru Finansowego.Grupa radnych Rady Powiatu Zawierciańskiego z Koalicji Obywatelskiej złożyła dziś wniosek do przewodniczącej rady powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady.. Rada gminy może jednak zmienić porządek obrad bezwzględną większością głosów swego ustawowego składu, przy czym w przypadku sesji zwołanej w tym trybie dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.Aby tak się stało, organ uchwałodawczy powiatu musi przyjąć stanowisko poprzez głosowanie..

Powitał obecnego na sesji europosła Bogdana Rzońcę, Zarząd Powiatu pod przewodnictwem pana starosty Adama Pawlusia oraz radnych Rady Powiatu w Jaśle.

"Złożyliśmy jako klub PSL, wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu uchylenia uchwały, która dotyczy likwidacji oddziału" - napisał 18 czerwca, w dniu złożenia wniosku w tej sprawie radny powiatu kraśnickiego Andrzej Maj, szef klubu PSL, były starosta kraśnicki.. W dalszym ciągu jednak nie wiadomo, czy sesja się odbędzie.. We wniosku radni proszą o wyznaczenie terminu sesji nadzwyczajnej na 17 października w godzinach wieczornych, aby udział w niej mogli wziąć także mieszkańcy.W terminie ustalonym w statucie, przewodniczący rady zawiadamia radnych o dacie i miejscu sesji.. "Sesja nadzwyczajna" jest terminem potocznym, powszechnie akceptowalną nazwą sesji zwoływanej przez przewodniczącego rady w określonym przez ustawę trybie, którego podstawowym elementem jest wniosek o jej zwołanie.Ostatniego dnia marca, do przewodniczącego Rady Powiatu w Hrubieszowie, wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady powiatu.Sygnatariusze wniosku postulują, by na sesji zająć się tylko trzema sprawami - odwołaniem obecnego i powołaniem nowego szefa rady, czyli ostatnim punktem, czyli zmianą regulaminu przyznawania pomocy dla szczególnie uzdolnionych młodych ludzi, uczniów szkół zarządzanych przez powiat.W piątek, 11 października, grupa radnych powiatowych złożyła do przewodniczącej rady powiatu wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.. 1) wniosek o zwołanie sesji spełniający wymóg podpisania przez co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, zawierający propozycję porządku obrad oraz projekty (jeżeli takie mają być podjęte na sesji) stanowi zobowiązanie dla przewodniczącego, który jeżeli nie zwoła sesji na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku złamie obowiązujące prawo;Sesja nadzwyczajna rady powiatu może zostać zwołana na wniosek zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt