Wzór podania do liceum ogólnokształcącego

Pobierz

w dokumentach do podania jest napisane że trzeba życiorys przynieśc.Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im.. Kandydaci do technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej do podania załaczają również zaświadczenie Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki zawodu, skierowanie do odbioru w sekretariacie szkoły (szczegóły w zakładce: badania lekarskie) Wzór podania do liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem humanistycznymPodanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. ą. ce : 1. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim ,historią , j. angielskim.. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2015 / 2016.. Podanie o przyjęcie do szkoły (wzór podania w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkolnej www: ) należy składać do 10 lipca 2020r.. 2. klasa humanistyczna z rozszerzonym j. polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie.. Poniżej zamieszczamy wyciąg ze Statutu I Liceum (s. 91−94).. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie ul. Piłsudskiego 14 32-500 Chrzanów tel/fax: 32 623 41 62Kwiatowa 15 34-567 Kraków tel.. Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im.. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach.Podanie do Liceum Miejscowość, Data (po prawej) Jan Kowalski Miasto, dn. 26.05.2020 r. 27-220 Xxx ul. xxx 13 telefon: xxx-xxx-xxx Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im..

s' ciągnij: wzÓr podania do lo dla dorosŁych.

4. klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzoną biologią i chemią.. 9wiadectwo ukończenia gimnazjum.. Tadeusza Kościuszki 27-200 Starachowice Zwracam się z uprzejmą prośbą o.Liceum ogólnokształc.. J. Wybickiego w Kościerzynie określone są odpowiednimi zapisami w Statucie I Liceum oraz corocznie dodatkowo regulowane decyzjami organu prowadzącego szkołę (Starostwo Powiatowe w Kościerzynie).. Szanowny Pan Robert Grudziński Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im.UWAGA !. Aktywnie brałam udział w życiu szkoły(byłam np. przewodniczącą klasy, a w 6 klasie przewodniczącą szkoły).. Podanie o pracę w szkole jako sprzątaczka — wzór .. Pl.Liceum Ogólnokształcącego: sekretariat p.. Twoje imię i nazwisko.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno .Wniosek o przyjęcie - dodatkowy - niezależny od rejestracji w systemie naboru elektronicznego, dokument wymagany w procesie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale.. Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej (pdf) Aby otworzyć powyższe dokumenty .Na tym rekrutacja się kończy.W terminie od 30 kwietnia kandydat do liceum składa podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (wzór podania do pobrania na stronie internetowej lub Uwagi..

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Dominika Grabowska 23 sierpnia, 2013 II Gimnazjum, język polski No Comments.. WZÓR PODANIA O PRZYJĘCIE DO XXIV LO im .Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego.. Dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.. Marii Konopnickiej w Krakowie PODANIE Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2007/2008 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.Wzór podania do Liceum Ogólnokształcącego im.. Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Brodnicy [Imię i nazwisko adresata] Szanowny Panie,Do Komisji Rekrutacyjnej Liceum Ogólnokształcącego.. 3. klasa matematyczno-informatyczna z rozszerzoną matematyką i informatyką.. Poznań, dnia 30 kwietnia 2018 r Katarzyna Nowak os. Stefana Batorego nr domu / nr mieszkania 60- 687 Poznań tel.. Podstawa prawna Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im.. Zapraszamy serdecznie przyszłych absolwentów klas ósmych szkół podstawowych do składania podań do szkoły .Mama starszą siostrę/ brata, która uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego Naukę rozpoczęłam w 2002 roku w Szkole Podstawowej w gdzieś tam.. xxx e-mail: [email protected] Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im.. Wzór podania do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - pobierz_____ Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego ..

5.Jak napisać podanie - Przykładowe podanie do liceum.

do której uczeń aspiruje, zakres materiału, przygotowuje arkusz zadań i przeprowadza sprawdzian w ustalonym przez .Adres.. Na przykład "Proszę o przyjęcie mnie do XX Liceum Ogólnokształcącego im.Aneta Nowak Kraków, 27.05.2019 Ul. Kwiatowa 15 34-567 Kraków tel.. Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej 4-letniego LO w roku szkolnym 2020/2021 .. s' ciągnij: wzÓr podania do Technikum.Wysłany przez: InfWysłany przez: strajkWzory podan jakie kandydat powinien zlozyc do wybranej szkoly.. Z powa

Rekrutacja § 210.Pobierz: wzór podania do szkoły średniej.pdf.

Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilu biologiczno - angielskim.Wzór podania do liceum: 50688 Pobierz w formacie DOC. 300826 Pobierz w formacie PDF Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych: 13178 Pobierz w formacie DOCX.. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświatyWzór podania.. —-we Wrocławiu P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z .Spójrz na wzór podania o pracę w szkole jako sprzątaczka.. Podanie o przyjecie .. ; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z .nale

wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt